Vlhlavy

Historie

Střídání majitelů v letech 1456 - 1482

autorka: Eliška Homolková

erb Jana Koňaty z Olešnice Erb Jana Koňaty z Olešnice

Hned na počátku roku 1456 přijíždí Jan Koňata do Vlhlav, aby mu úředníci desk dvorských odhadli hodnotu nově nabytého majetku. Zjistí však, že vlhlavské zboží má cenu pouhých 1 000 kop grošů…

Jan Koňata z Olešnice však neměl potomky (byl i posledním mužem ze svého rodu), a tak odkázal Vlhlavy synům své sestry, Přibíkovi staršímu a Beneši z Chlumu (zatímco Olešnici prodal Zikmundu Kebarovi z Mirošovic).

Nepřátelé Jiřího z Poděbrad včetně Rožmberků se však v té době stále nemohli smířit s Jiříkovým zvolením českým králem, a tak se jejich plány dotkly i vlhlavské tvrze. Rožmberkové roku 1468 usilovali o to, aby byla tvrz obsazena jejich vojáky, konkrétně jezdci. Dědické právo sice vladykům z Chlumu zůstalo, avšak tvrz byla brzy osazena vojáky a hlava tzv. Zelenohorské jednoty, Zdeněk ze Šternberka, na ni v roce 1470 prosadil svého hejtmana Hertvíka z Ostrožna.

erb Přibíka staršího z Chlumu Erb Přibíka staršího z Chlumu

Beneš z Chlumu po sobě zanechal dva syny, Přibíka staršího a Přibíka mladšího. Ti po otcově smrti smlouvou ze dne 24. června 1482 prodali dva díly tvrze se dvorem poplužním a dvory kmecími1 ve Vlhlavech, Němčice s podacím kostelním, Chrášťany, Tupesy, Domanice a Rovný za 1 200 kop grošů Petru Kořenskému z Terešova. Přibík starší pak do své smrti r. 1495 žil s manželkou Kateřinou a syny Janem a Jindřichem na statku v Dubném.


  1. Dvůr poplužní jest dvůr se zemědělskou půdou, dvorem kmecím se rozumí dvůr poddanský, selský.

moderniweb.com © 2018
tapeta-1 tapeta-2 tapeta-3 tapeta-4