Vlhlavy

Okolí Vlhlav

Zakládání rybníků v budějovicko – hlubocké oblasti

autorka: Eliška Homolková

Pohled na Vlhlavský rybník

Vlhlavský rybník patří k prvním rybníkům založeným na území České republiky. Byl postaven v první velké vlně zakládání rybníků ke konci 14. století. První rybníky ve 13. století byly budovány na církevních statcích, ve 14. století je zakládala drobná šlechta. Nejslavnější éra rybníkářství pak proběhla v 16. století ku prospěchu zejména vyšší šlechty.

Vlhlavská rybniční soustava leží v rovinaté pánvi táhnoucí se od Českých Budějovic směrem k severozápadu. Stejně jako údolí řeky Lužnice i tuto oblast zaplavovala v době mladších třetihor jezera. Jejich pozůstatkem se staly bažiny, jež neměly volný odtok a jejichž jílovitý podklad nepropouštěl vodu do spodních vrstev. Proto zde ve středověku musel být život velice krušný – nacházelo se tu těžko proniknutelné močálové území, obepnuté stráněmi, zvedajícími se k šumavskému podhůří. Proto se této pánvi též říká Blata, tedy mokřiny.

Řešení této nepříznivé přírodní situace se však poměrně brzy ujali zdejší podnikaví zemané a budováním rybníků a stok bažiny odvodnili. Čin to byl velice záslužný, neboť kromě nádrží k chovu ryb získali plodnou zemědělskou půdu a například ve Vlhlavech i možnost napájení vodního příkopu tvrze. Tak bylo umožněno i soustavné osidlování krajiny. V druhé polovině 14. století se již budovaly rybníky zcela plánovitě pro chov ryb.

Rybniční hospodářství se tehdy provozovalo zcela primitivně. Rybníky se budovaly pouze motykou a lopatou, v dokončeném rybníce pak žily ryby všeho druhu i stáří. Rybníkářství bylo výhradně v rukou světských a církevních feudálů.

Nejvíce jihočeskému rybničnímu hospodářství ublížila třicetiletá válka a následující vylidňování zdejšího chudého kraje. Zejména kvůli tomu se do dnešní doby zachovala sotva čtvrtina původních rybníků.

Vlhlavská rybniční soustava patří do budějovicko – hlubocké skupiny rybníků o celkové rozloze asi 3000 hektarů (největší je Bezdrev).


Použitá literatura:

  1. Andreska, J.: Lesk a sláva českého rybářství, Praha 1997.

  2. Kalný, A.: Jihočeské rybníky na starých mapách (Z fondů Státního oblastního archivu v Třeboni), České Budějovice 1989.

  3. Riedl, M.: Jihočeské rybniční pánve. Turistický průvodce ČSSR, Praha 1967.


moderniweb.com © 2018
tapeta-1 tapeta-2 tapeta-3 tapeta-4
Pohled na Vlhlavský rybník